• Yönetmelikler

3 Boyutlu Haritalama

2D map 3D model ...
Detaylar

Zirai Haritalama

Sahada daha iyi kararlar almak için uçakların ve İHA'ların havadan görüntüleri Alanlarınızı inceleyin Zamanında v...
Detaylar

Mezarlık Bilgi Sistemleri

Mezarlık Bilgi Sistemi çözümü; MBS (Mezarlık Bilgi Sistemi) Yazılımları, Mezarlık Grafik Veri ve Kadastro Yönetimi......
Detaylar

3D Lidar Tarama

3 boyutlu tarama teknolojileri sistemleri bir ışık kaynağının parça üzerine yansıtılıp, kameraların bu yansıyan ışık...
Detaylar

Aplikasyon

Haritadaki plandaki bilgilerin zemine işaretlenmesi için yapılan işlemlerin tümüdür.İnşaatlarda kazı alanı aplikasyonu, temel ap...
Detaylar

İmar Barışı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedef...
Detaylar

Parselasyon

Taşınmaz malları ayırma işlemi anlamına gelen parselasyon, parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamu hizmetlerine a...
Detaylar

Cins Değişikliği

Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale;bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahç...
Detaylar

Vaziyet Planı

İnşaat alanında bulunan tüm varlıkların yerinin gösterildiği ölçekli haritalardır.Vaziyet planında bina yeri, telefon direği, yo...
Detaylar

Yoldan-İhdas

İmar planı uygulaması sırasında kapanan yol ve yol fazlalıklarınedeniyle oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır....
Detaylar

Yola-Terk

Yola terk, imar uygulaması sırasında taşınmaz sahiplerince söz konusu taşınmazın kamu yararına terk edilmesi işlemini ifade ediyor....
Detaylar

Halihazır Haritalar

Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazır harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına geli...
Detaylar

Plankote Haritaları

Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.Plankote haritasın...
Detaylar

İfraz-Tevhid

Birleştirme (tevhid) birbirine bitişik birden çok parsellerin bir parsel haline dönüştürülmesine denir.Ayırma (ifraz), ilgi...
Detaylar

18 İmar Uygulaması

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile,...
Detaylar